Pääkaupunkiseudun luontokoulujen kurssit

Pääkaupunkiseudun luontokoulut tekevät yhteistyötä kurssien järjestämisessä ja kurssit ovat kaikille avoimia. Tarjonta on monipuolinen ja kursseilla käy yhteensä noin 500 opettajaa ja kasvattajaa vuodessa.

Pääkaupunkiseudun luontokoulujen ja muiden ympäristökasvattajien yhteinen kurssiesite 2020-2021 on julkaistu! Täältä löydät runsaasti laadukkaita kursseja. Ilmoittaudu kurssille suoraan kurssin järjestäjälle, ellei toisin ole ilmoitettu.

Vantaan Luontokoulun kurssit

Kurssimme on suunnattu opettajille ja varhaiskasvattajille sekä muille lasten ja nuorten kanssa toimiville. Kursseille ovat
tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet. Kurssit ovat kaikille avoimia kuntarajoista riippumatta ja useimmat niistä
ovat maksuttomia. Kurssejamme tukee Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio.

Kurssien tavoitteena on tukea koulujen ja varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyötä. Kursseilla saat ideoita, innostusta ja
vertaistukea työhön sekä taitoja toimia luonnossa lasten ja nuorten kanssa. Monilla kursseilla aiheita käsitellään ilmiölähtöisesti ja monialaisesti ja ne auttavat uuden opetussuunnitelman
käyttöön ottamista. Monet kurssit sopivat opettajien veso -koulutuksiksi.

Kurssitoiminnassa huomioidaan mahdollinen koronaepidemia ja toimintaa mukautetaan epidemiatilanteeseen ja ajantasaisiin ohjeisiin sopivaksi ja turvalliseksi. Kurssit voidaan tarvittaessa järjestää kokonaan ulkona, omin eväin ja osa myös etäkoulutuksina, mikäli kokoontuminen ei muutoin ole mahdollista. Luontokoulun toiminnassa noudatetaan hygienia- ja turvallisuusohjeita.


Ilmoittautumiset kursseille ja tiedustelut Luontokoululle joko puhe­limitse 09- 875 30 57 tai sähköpostitse toimisto(at)vantaanluontokoulu.fi. Toimistoaikamme on maanantaisin klo 10-15, muina päivinä vastaamme opetusryhmän jälkeen myöhemmin iltapäivällä. Voit jättää myös viestin vastaajaan. Kerrothan ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumerosi, toimipaikkasi sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Yhteistyökursillemme Case Forest ilmoittautumiset yhteistyökumppanillemme, ks kurssien tiedot.

Kurssit ovat Luontokoululla Sotungissa, Itä-Vantaalla, Sotungintie 25, ellei toisin ilmoiteta. Tulo-ohjeet löytyvät yhteystiedoista.

Lämpimästi tervetuloa!


SYKSY 2020

Ötökkäkurssi

ti 1.9.2020 klo 15-18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulun opettajat, muut kiinnostuneet 

Lentäviä, vilistäviä ja mönkiviä ötököitä on luonto pullollaan, mutta mitä ne oikeastaan ovat ja kuinka niitä löytää? Perinteisellä ötökkäkurssilla kartutat lajintuntemustaitoja käytännöllisesti ja opit helppoja tapoja lasten ja nuorten kanssa tehtäviin ötökkätutkimuksiin. Pikkuotusten maailma kiinnostaa lapsia aina ja ötökät ovat motivoiva aihe oppia luonnosta laajemminkin. Ohjaajana luontokoulun­opettaja Olli Viding. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu. Kurssi tukee Vantaan ötökkä-teemavuotta!

 

Matematiikkaa ulkona

ma 14.9.2020 klo 15-18
Kohderyhmä: alakoulun ja esikoulun opettajat, erityisopettajat

Matematiikan opetus ja oppiminen ulkona on innostavaa! Kurssilla perehdytään peruslaskutoimitusten opettamiseen toiminnallisten tehtävien avulla eri aistikanavia hyväksikäyttäen. Tehtäviä voi käyttää opetuksessa oppitunnin mittaisina tehtäväkokonaisuuksina tai yksittäisinä harjoitteina luokkaopetuksessa. Ota mukaan säänmukainen varustus ja asennoidu leikkimielellä. Kurssi koostuu toiminnallisista käytännön harjoitteista. Kouluttajana luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.


LUMA -pedagogisten menetelmien työpaja

ke 7.10.2020 klo 14-16 (osa1), Havukallion päiväkoti
ma 9.11.2020 klo 14-16 (osa 2), Solkikujan päiväkoti

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat 
Paikka: Huom! Työpajat pidetään Havukallion ja Solkikujan päiväkotien lähiympäristöissä!

Iltapäivän aikana käsitellään luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä ja kokeillaan niiden tutkimista ja havainnoimista käytännön harjoitusten avulla. Ensimmäisessä osassa käsitellään biologiaa ja kemiaa, toisessa osassa matematiikkaa ja fysiikkaa.  Lisäksi molemmilla kerroilla pohditaan kuinka harjoitukset tukevat myös kielen kehittymistä . Tutkimusmenetelmiä ideoidaan myös yhdessä. Lisäksi työpajassa tuetaan mahdollisuuksien mukaan Vantaan päiväkotien LUMA –pedagogisten selkäreppujen käyttöön ottoa. Kouluttaja luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on maksuton. Vaikka kurssi on kaksiosainen, voit osallistua tarvittaessa vain jompaan kumpaan iltapäivään.

KEVÄT 2021

 

Ympäristökasvatus ja tunteet - koulutus

ma 18.1.2021. klo 14.15- 16.15.

Paikka: Teams-verkkokurssi

Kohderyhmä: ekotukihenkilöt, keke-vastaavat, 4.-9.-luokkalaisten opettajat ja ohjaajat

Tiedeopetuksen tutkimuksessa on havaittu, että tunteiden tunnistaminen ja käsittely auttaa oppijoita paremmin käsittelemään tiedollisesti monimutkaisia ilmiöitä. Kestävän kehityksen kysymykset sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvät kysymykset synnyttävät oppijoissa erilaisia tunteita, joiden käsittelemiseen on tärkeä löytää välineitä.  Tässä koulutuksessa perehdytään Mieli ry:n, Toivoa ja toimintaa- hankkeen sekä Planin ja OPH:n globaalikasvatushankkeen ( Agenda 2030) julkaisemien aineistojen avulla siihen, miten mm. mahdollista ilmastoahdistusta olisi hyvä käsitellä lasten ja nuorten kanssa.

Kouluttajana toimii luokanopettaja Johanna Hägg, joka on myös Mieli ry:n ohjaaja ja ympäristöalan opiskelija. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vantaan luontokoulun kanssa. Koulutus on maksuton.

HUOM! Ilmoittautumiset osoitteeseen koulutus(at)luontojamieli.com. Ilmoittautujille lähetetään osallistumislinkki hyvissä ajoin ennen koulutusta. Ilmoitathan nimesi ja sopivan sähköpostiosoitteesi, jotta linkki tulee perilleIlmojen haltijat - menetelmäkurssi ilmastosta
ma 25.1. 2021 klo 15-18
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat

Kurssilla kerrataan, mistä ilmastonmuutos johtuu ja mihin kaikkeen se vaikuttaa, mutta etenkin kokeillaan innostavia ja toiminnallisia menetelmiä ilmastoasioiden käsittelyyn koulussa.  Lisäksi pohditaan omia ilmastotekoja, miten omia oppilaita tai työyhteisöä voisi kannustaa ilmastotekoihin sekä keksitään lääkkeitä ilmastoahdistukseen.  Kurssi on monialainen ja se pidetään koronaohjeet huomioiden ulkona. Olosuhteiden salliessa kursilla on pieni sisäosuus. Kouluttajana luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

 

Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla (Case Forest)

La 13.3.2021  klo 9-16 (osa 1)
Ti 20.4. 2021  klo 16-19 (osa 2)

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat, varhaiskasvattajat

Hinta: 40 euroa/hlö, sisältäen opetuksen, materiaalit sekä lounaan ja kahvit lauantaina, kahvit ja pienen suolaisen iltakurssilla. Ilmoittautuminen : www.smy.fi/tapahtumat   

Kurssilla perehdytään design –suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten ja nuorten osallistamiseen ja heidän omiin kysymyksiinsä. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Menetelmä haastaa perinteisen, ns. opettajalähtöisen oppimisen.

Kurssilla perehdytään menetelmään vaihe vaiheelta pienryhmissä itse kokeillen. Osana kurssia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsi-/oppilasryhmänsä kanssa oman projektin. Menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttaja ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kaupunkiviljelyä päiväkodissa ja koulussa

ti 16.3.2021 klo 15-18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulun opettajat

Paikka: Verkkokurssi! Huom! Muuttunut kurssipaikka!

Hyöty- ja koristekasvien kasvattaminen onnistuu myös päiväkotien ja koulujen pihoilla ja sisätiloissa. Viljelykurssilla opettelemme helppoja ja yksinkertaisia tapoja toteuttaa kasvien viljelyä yhdessä lasten kanssa ja pohdimme viljelyyn liittyvää pedagogiaa ja ekologisia ilmiöitä laajemminkin. Kuulemme myös Kiirunatien päiväkodin kokemuksia viljelytoiminnasta lasten kanssa. Kouluttajana kaupunkiviljelymateriaalin laatinut FM Marianne Aalto. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

 

Monimuotoisuutta toiminnallisesti ja monialaisesti

ti 13.4.2021 klo 15-18
Kohderyhmä: opettajat, esiopettajat,

Mitä luonnon monimuotoisuus on ja miksi se on tärkeää? Miten monimuotoisuuden huomaa? Miten monimuotoisuutta voi opiskella koulussa eri oppiaineissa? Kurssilla etsimme vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Tarjolla on tiedon ohella myös menetelmiä opetukseen ja toimintavinkkejä monimuotoisuuden vaalimiseksi – siis kattava työkalupakki monimuotoisuusteeman opiskeluun! Kouluttajina WWF:n ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori ja luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Koulutus on maksuton, kahvitarjoilu. Koulutus toteutetaan yhteistyössä WWF:n kanssa.

 

Tilauskurssit

Kohderyhmä: opettajat, päivähoidon henkilöstö

Järjestämme kursseja myös tilauksesta esim. koko koulun tai päiväkodin henkilöstön tarpeisiin viehättävässä ja inspiroivassa ympäristössä. Kurssien aiheita voivat olla esim. lähimetsät opetuksessa, luonto oppimisympäristönä, lajintuntemus tai Vihreä lippu ja kestävä elämäntapa.  Kysy rohkeasti lisää!

Internexus